หน้าหลัก ❯ ระบบรับประกันสินค้า

บริการระบบประกันสินค้า ค้นหาใบรับประกันง่าย สะดวก ประหยัด ลดขั้นตอน เพิ่มความมั่นใจและประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ยกระดับการบริการของ Brand
ลดต้นทุน ลดเวลา และขั้นตอนเก็บข้อมูลจากใบรับประกันแบบกระดาษ มาอยู่ในรูปแบบดิจิตอล
ลูกค้าหมดปัญหาที่ต้องเก็บบัตรรับประกันกระดาษแบบเดิม
•  ฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์บนระบบคลาวด์ มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ง่าย นำไปวิเคราะห์ทางการตลาดต่อได้
•  สร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำและแนะนำบอกต่อ

ใบรับประกัน
เลือกวิธีลงทะเบียนได้จากหลายช่องทาง
• ใช้งานผ่านแอพ WiNG Connect (iOS / Android)
• ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของคุณเอง
• สแกน QR Code
• ลิงก์เชื่อมต่อจาก Line, Facebook, Email และ Social ต่างๆ
• ลงทะเบียนผ่านอุปกรณ์ IoT (Arduino หรือพัฒนาตาม SDK ต่างๆ)
ลงทะเบียนรับประกันผ่านแอพ ลงทะเบียนรับประกันผ่านเว็บไซต์ สแกน QR Code รับประกันสินค้า ลงทะเบียนรับประกันผ่านไลน์
       
ส่วนของลูกค้า (User Interface)
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนระบบรับประกัน ลงทะเบียนรับประกัน ตรวจสอบการรับประกัน เคลมสินค้า
1
การลงทะเบียนรับประกัน
แบบฟอร์มลงทะเบียนรับประกัน ปรับได้ตาม Brand ของคุณ
สามารถดึงข้อมูลสินค้าจากฐานข้อมูลได้
รองรับ Social Login และสามารถ OTP เบอร์โทรได้
แนบรูปใบเสร็จได้
มี reCaptcha ป้องกันสแปม
2
ตรวจสอบการรับประกัน
สามารถตรวจสอบโดยกรอกรหัสสินค้า และเบอร์โทร
แสดงประวัติการลงทะเบียนพร้อมรายละเอียด **
ใช้ QR Code ในการตรวจสอบ **
3
เคลมสินค้า
ระบบรับเรื่อง และตรวจสอบการรับประกัน
ติดตามสถานะการดำเนินการ และการแจ้งเตือน **
แนบรูปสินค้าที่เคลมได้
ประเมินความพึงพอใจ **
** หมายถึง รองรับเฉพาะการใช้งานผ่านแอพ WiNG
*** หมายถึง ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ตามรูปแบบ Brand ของคุณ

ส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (Back Office)
ดูข้อมูลลูกค้าที่ลงทะเบียนรับประกัน
ดูข้อมูลสินค้าที่ลงทะเบียน / เคลม
ติดตามสถานะการดำเนินการ และการแจ้งเตือน
รายงานสถิติการใช้งาน รายเดือน/รายวัน เลือกกรองดูข้อมูลตามที่สนใจ และส่งออกข้อมูล excel Export

บริการเพิ่มเติม
สามารถต่อยอดสู่ระบบทางการตลาดหรือบริการอื่นๆ ได้ เช่น ระบบสะสมแต้ม เร่งยอดขาย, ระบบ Notification แจ้งเตือนบริการ, ระบบ Broadcast ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก