นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ wingcluster.com จัดทำโดย บริษัท ดิจิตอล มายด์ จำกัด

เราให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการปกป้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราในระหว่างใช้บริการ

เราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์ของเรา โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์มือถือ
1.2 ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อสอบถาม

2. การนำข้อมูลไปใช้ หรือ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 เพื่อใช้ในการระบุตัวตนผู้ใช้บริการแต่ละคนได้ถูกต้อง
2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการ ในการเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม ไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

4. การเพิกถอน ยกเลิกความยินยอม หรือขอรับสำเนาข้อมูล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ถอนหรือยกเลิกความยินยอม หรือขอรับสำเนาข้อมูล ขอให้เปิดเผยการได้มา หรือคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือขอให้ลบ ทำลาย ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูล หรือขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

โดยสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ดิจิตอล มายด์ จำกัด โทร. 02-584-6065 อีเมล [email protected] หรือติดต่อผู้พัฒนาเรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว PDPA ผ่านแบบฟอร์ม

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายเวอร์ชันล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน